FINK mükemmelliği, Almanya’da üretildi

Orijinal FINK yıpranan parçaları

Yüksek kaliteli yıpranan parçalarımız / aşınma parçalarımız, Almanya’da geliştirilip üretilir ve son derece dayanıklıdır. Parçaların uzun hizmet ömründen yararlanın, parça değiştirmekle daha az zaman harcayın.

FINK teknolojisi Nürnberg hava limanında kullanımda

Orijinal FINK yedek parçaları

En iyi parça kalitesi, ölçü hassasiyeti ve mühendislerimiz tarafından geliştirilmeye devam edilmeleri, orijinal FINK parçalarının başlıca özellikleridir. Ne lazımsa teslim ediyoruz: çabuk ve dünyanın neredeyse her noktasına, ihtiyaç halinde özel imalat ve özel çözümler de dahil.

ANA SAYFA > Ticari Şartlarımız

Baumaschinen Fink GmbH şirketinin sipariş ve teslimat şartları

1. Geçerlilik alanı

1.1 Aşağıdaki satış şartları biz ve sözleşme ortaklarımız arasındaki her türlü hukuk ilişkisi için geçerlidir. Bu şartlar ayrıca, bir kere daha açıkça kararlaştırılmasa bile bundan sonraki tüm iş ilişkileri için de geçerlidir. Sipariş sahibinin bundan farklı ticari şartları, bunlara açıkça itiraz etmesek bile bağlayıcı değildir. Aşağıdaki satış şartları ayrıca, sipariş sahibinin buna aykırı veya bundan farklı şartlarını bilgi edinmiş olarak herhangi bir itiraz kaydı öne sürmeden sipariş sahibinin bir siparişini gerçekleştirdiğimizde de geçerliliğini korurlar. İşbu sipariş ve teslimat şartlarından farklı uygulamalar sadece biz yazılı olarak bunları onayladıysak geçerlidir.

1.2 Mahallinde montaj içeren teslimatlar için ayrıca tamir ve montaj şartlarımız da geçerlidir.

2. Teklif ve sözleşme akdi

2.1 Tekliflerimiz biz bağlayıcı olduklarını açıkça belirtmedikçe serbest tekliflerdir ve bağlayıcı değildirler.

2.2 Teklifimize ait şekiller, çizimler, ağırlık ve ölçü bilgileri ve diğer iş verileri gibi evraklar, sadece yaklaşıktır ve bağlayıcı olmadan belirtilmiştir. Sadece yazılı olarak açıkça öyle kararlaştırıldıysa bağlayıcıdırlar. Model ve tasarım değişikliği hakkımız saklıdır.

2.3 Tüm şekiller, hesaplamalar, çizimler ve diğer evraklar üzerinde mülkiyet, telif ve diğer korunan haklarımızı saklı tutarız. Bizim gizli olarak işaretleyip işaretlemediğimizden bağımsız olarak sipariş sahibi bunları üçüncü kişilere sadece bizim yazılı onayımızla verebilir.

2.4 ASiparişler bizim için ancak yazılı sipariş onayımızla bağlayıcı nitelik kazanır. Yazılı olarak itiraz edilmedikçe sözleşme yükümlülüklerimiz için yalnızca bu sipariş onayı esastır. Aynı şey eklemeler, değişiklikler ve yan anlaşmalar için de geçerlidir.

2.5 Sipariş konusunun teslimatı ya da sipariş sahibinin işyerine bir montajcının çağrılması, gerekli tedbirlerin tespiti, risk sipariş sahibine ait olmak üzere deneme görevlerinin gerçekleştirilmesi, tamir ve bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve taahhütlerimiz doğrultusunda takdirimize göre gerekli yedek parçaların teslimatı için sipariş verilmesi olarak kabul edilir. Ancak sadece yazılı olarak kararlaştırılan işleri gerçekleştirmekle yükümlüyüz.

2.6. Çalışmalarımızın zamanı ve süresi, montaj alet takımlarının ve cihazlarının tahsisi ve yedek parça teslimatları ile ilgili verilen bilgiler, bizim tarafımızdan kesin bağlayıcı bir şekilde taahhüt edilmedikçe daima bağlayıcı olmayan niteliktedir.

2.7. Sipariş sahibinin mahalde hazır bulunan ve sipariş konusunu belirleyen, teslim eden ya da kabul eden ya da montajcıyı çağıran temsilcisi ön müzakere, sipariş verme ve devir teslim ile ilgili yetkilendirilmiş sayılır. Montajcılarımız şirketimizi temsile yetkili değildirler ve bağlayıcı beyanlarda bulunamazlar.

3. Ödeme şartları

3.1  Sipariş onayında başka türlü bir hüküm yer almadıkça fiyatlarımız depo çıkışıdır. Başka türlü kararlaştırılmadıkça sipariş onayımızda belirtilen fiyatlar sipariş onay tarihinden itibaren 30 gün boyunca bizim için bağlayıcıdır. Sipariş sahibi ticaret erbabı ise fiyat değişiklikleri olduysa bu süre dolduktan sonra teslim tarihinde yürürlükte olan fiyat geçerlidir. Fiyatlarımıza yasal katma değer vergisi dahil değildir. Bu vergi fatura düzenleme gününde yasal oranda faturada ayrıca yer alır.

3.2 Ambalajlama, yükleme, nakliye, yerine montaj ve kurulum, montajcı tahsisi, sigortalar, finansman giderleri, teminatların nakde dönüştürülmesi, depolama, tamir vb. sipariş sahibi tarafından karşılanır.

3.3 Değiştirilecek parçalar için bizim tarafımızdan belirtilen fiyatlar konusunda, değiştirilecek arızalı eski parçanın komple halde adresimize teslim olarak verileceği varsayılır. Bu eski parça sadece doğal yıpranma/aşınma sonucu kusurlar içerebilir. Eski parça başka kusurlar, özel olarak da çatlaklar, kırıklar veya başka tamir edilemez hasarlara sahipse, bu tür kusurları masrafı sipariş sahibine ait olmak üzere giderme veya yeni parçalar için daha yüksek fiyatı yansıtma hakkına sahibiz. Eski parça gönderilirken sipariş numarası belirtilecektir.

3.4 Sabit bir toplam fiyat kararlaştırılmadıkça, faturalarımızda yedek ve değiştirme parçaları, kontroller ve işçilik ve özel hizmetler için bedeller/fiyatlar ayrı ayrı yer alır.

3.5 Fatura tutarının ödemesi teslimatlar için fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Schnaittach’a peşin olarak herhangi bir iskonto olmadan ya da fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde %2 iskonto ile yapılacaktır. Tamir işleri için fatura tutarının ödemesi 10 gün içerisinde iskontosuz olarak Schnaittach’ta yapılacaktır. Her ödeme ancak çalıştığımız para kurumunda kayda geçtiği tarihte yapılmış sayılır. Sipariş verildikten sonra makul bir ön ödeme talep etme hakkımız vardır. Teslimat sırasında bize öyle gerekli görünüyorsa, teslimatları sadece bedelini önceden tahsil ederek ya da ödemeli olarak gerçekleştirme hakkımızı saklı tutarız. Bir iskonto kesintisi sadece biz ve sipariş sahibi arasında özel bir yazılı anlaşma halinde yapılabilir. Satın alma fiyatı, sipariş onay yazısında başka bir ödeme vadesi yer almadıkça nettir (kesintisiz) ve faturanın sipariş sahibine ulaşmasıyla birlikte muacceldir. Bir ödeme ancak biz söz konusu tutar üzerinde tasarruf sahibi olduğumuzda gerçekleşmiş sayılır. Çek ile ödemelerde ödeme ancak çek bozulduğunda yapılmış sayılır. Her türlü iskonto ve çek bozdurma bedelleri sipariş sahibi tarafından karşılanacaktır.

3.6 Sipariş sahibi ödemeleriyle temerrüde düşerse temerrüt faizi talep etmeye hakkımız vardır. Temerrüt faizi bir tüketicinin dahil olmadığı hukuk işleri için yıllık taban faiz oranının sekiz yüzde puanı üstündedir. Taban faiz oranı her yılın 1 ocak ve 1 temmuz günleri itibarıyla, taban faiz oranındaki en son değişiklikten beri referans değerinin arttığı veya düştüğü yüzde puanı kadar değişir. Referans değeri Avrupa Merkez Bankasının ilgili yarıyılın ilk takvim gününden önceki en yakın ana refinansman operasyonunda gerçekleşen faiz oranıdır. Daha ileri bir temerrüt zararı alacağı öne sürme hakkımız saklıdır. Ancak sipariş sahibi, ödemede temerrüde düşmesinin sonucunda daha düşük bir zararın meydana geldiğini kanıtlama hakkına sahiptir.

3.7 Ödeme şartlarına veya sözleşme anlaşmalarına uyulmadığında veya sipariş sahibinin kredi itibarını azaltabilecek türden olayları öğrenmemiz halinde tüm alacaklarımız alınmış ve alacak kaydedilmiş senetlerin vadelerinden bağımsız olarak derhal muaccel olurlar. Böyle bir durumda ayrıca ön ödeme yapılmasını ya da teminat gösterilmesini talep etme hakkına sahibiz.

3.8 Sipariş sahibi, kusur şikayetleri yapılmışsa veya karşı talepler öne sürülmüşse bile, sadece karşı talepler hukuken kesinleşmiş bir şekilde tespit edildiyse veya bizim tarafımızdan kabul edildiyse veya ihtilafsız ise ödemelerden mahsup etme hakkına sahiptir. Sipariş sahibi mahsup etme hakkını uygulamaya sadece, karşı talebi aynı sözleşme ilişkisine dayanıyorsa yetkilidir. Sipariş sahibi, karşı taleplerine bizim tarafımızdan itiraz edilmediği ya da bu taleplerin hukuken kesinleşmiş bir şekilde tespit edildiği haller haricinde ödemeleri alacağına sayma, mahsup etme ya da kesinti yapma hakkına sahip değildir. Bu hüküm kusur sorumluluğu (ayıplı mal/hizmet sorumluluğu) alacakları öne sürüldüğünde de geçerlidir.

4. Teslim ve ifa süresi

4.1 Açıkça bağlayıcı olarak kararlaştırılmamış teslim tarihleri ve süreleri yalnız ve yalnız bağlayıcı olmayan bilgilerdir ve sadece kendi üretim girdilerinin doğru ve zamanında temini kaydıyla geçerlidir. Bizim tarafımızdan belirtilen teslim süresi ancak olası teknik hususlar netleştirildikten sonra başlar. Aynı şekilde sipariş sahibi kendisine düşen yükümlülükleri usule uygun olarak ve zamanında ifa etmek durumundadır. Bu önkoşullar zamanında usule uygun olarak ifa edilmezse teslim süreleri en az gecikme süresi kadar olmak üzere makul bir şekilde uzar; eğer gecikmeden biz tek başımıza sorumluysak bu hüküm geçerli değildir.

4.2 Teslimat konusu teslim süresinin dolmasına kadar depomuzdan çıktıysa ya da sevkiyata hazır olduğu bildirildiyse teslim süresine uyulmuş sayılır. Bir devir teslim gerçekleşmesi gerekiyorsa –haklı nedenlerle teslim almaktan imtina edilmesi hariç– devir teslim tarihi veya onun yerine teslim almaya hazır olunduğunun bildirilme zamanı esas alınır.

4.3 Bağlayıcı olmadan söz verilen bir teslim süresi dört hafta aşıldıysa, sipariş sahibi makul bir süre içerisinde teslimatı yapmamızı, aksi halde bu sürenin dolmasıyla birlikte yazılı beyan ile sözleşmeden cayacağını yazılı olarak ihtar edebilir. Yazılı olarak açıkça kesin olarak kararlaştırılan tarihler yazılı ihtarda bulunmak kaydıyla derhal sözleşmeden cayma hakkı verir. Sipariş sahibinin sözleşmenin ifa edilmeyişinden ya da gecikilmesinden dolayı zarar tazminatı hakkı, bağlayıcı olmayan teslim tarihlerinde mevcut değildir, yazılı olarak kesin kararlaştırılmış tarihlerde ise sadece, bizim tarafımızda kasıt veya ağır derecede ihmal mevcutsa söz konusudur. Böyle bir durumda sipariş sahibi ticaret erbabı ise zarar tazminatı hakkı toplam teslimatın gecikme sonucu zamanında ya da sözleşmeye uygun bir şekilde kullanılamayan kısmının değerinin en fazla %5’i ile sınırlıdır. Gecikmeden dolayı bunun ötesine geçen bir zarar tazminatı mümkün değildir.

4.4 Mücbir sebepler teslimatı engel süresi ve ona ek olarak makul bir hazırlık süresi kadar ertelememize veya ifa edilmemiş kısım için sözleşmeden caymamıza hak verir. Mücbir sebepler, bunların bizde ya da bir alt tedarikçi nezdinde ortaya çıkmasından bağımsız olarak bizim sorumlu olmadığımız nedenlerden dolayı teslimat yapmamızı önemli ölçüde zorlaştıran ya da başka bir şekilde teslimatı imkânsızlaştıran, grevler, lokavtlar, ithalat ve ihracat kısıtlamaları ve başka koşullar demektir.

4.5 Sipariş sahibi için tahammül edilemez bir durum oluşturmamak şartıyla kısmi teslimatlarda ve kısmi ifalarda bulunma hakkımız vardır.

4.6 Açıkça yazılı anlaşmalar uyarınca nakliyenin bize ait olması durumu hariç, yükleme ve nakliye masrafları ve riski sipariş sahibine aittir.

4.7 Alman ambalaj yönetmeliği amir hükümleri uyarınca nakliye ambalajlarını ve diğer ambalajları geri almıyoruz. Ambalajların bertaraf edilmesini sipariş sahibi masrafları kendine ait olmak üzere sağlayacaktır.

5. Risk devri ve teslim alma

5.1 Risk, nakliye dahil teslimat kararlaştırılmışsa bile gönderi nakliyeyi gerçekleştirecek kişiye teslim edildiğinde ya da gönderilmek üzere depodan çıktığında sipariş sahibine devrolur. Gönderim bizim sorumluluğumuz olmayan nedenlerden dolayı gecikirse ya da bizim sorumluluğumuz olmayan nedenlerle imkânsız olursa, malın gönderilmeye hazır olduğunun bildirilmesiyle birlikte risk sipariş sahibine geçer. Bu hüküm, kısmi teslimatlar gerçekleştiğinde ya da biz gönderim giderleri ya da teslimat ve kurulum gibi başka işleri üstlendiysek bile geçerlidir.

5.2 Sipariş sahibinin yazılı isteğiyle ve masraflar ona ait olmak üzere, teslimatı bir nakliye sigortasıyla güvence altına alırız.

5.3 Tamir edilecek cihazlar bizde riski sipariş sahibine ait olmak üzere depolanır.

5.4 Bir devir teslim işlemi gerçekleştirilecekse, riskin devri için bu işlem esastır. Teslim alma devir teslim tarihinde derhal, böyle bir tarih yoksa devir teslime hazır olunduğuna dair yaptığımız bildirimin ardından gerçekleştirilecektir. Sipariş sahibi, önemli bir kusur mevcut olmadıkça teslim almaktan imtina etme hakkına sahip değildir. Sipariş sahibi istek üzerine usule uygun devir teslimi ve sözleşmeye uygun ifayı imzasıyla onaylayacaktır, aksi halde Alman Ticaret Kanunu HGB 377. md. uyarınca yasal süre içerisinde şikayetlerini yazılı olarak bildirecektir. Sipariş sahibinin bilgisiyle mahalde bulunan temsilci onun görevlisi sayılır ve bu bakımdan ifa yardımcısıdır.

5.5 Sipariş sahibi teslim almakta gecikirse ya da başka işbirliği yükümlülüklerini ihlal ederse, olası fazla harcamalar dahil olmak üzere bizim için oluşan zararın tazminini talep etme hakkına sahibiz.

6. Garanti/Mali sorumluluk

6.1 Sipariş sahibinin kusurla ilgili hakları sadece, sipariş sahibi HGB 377. md. uyarınca yükümlü olduğu inceleme ve şikayet yükümlülüklerini usule uygun bir şekilde yerine getirdiyse mevcuttur.

6.2 Haklı kusur şikayetlerinde, yasal düzenlemelere istinaden ifayı tamamlamaktan imtina etme hakkına sahip olduğumuz haller hariç olmak üzere ve sipariş sahibinin sözleşmeden cayma ya da satın alma fiyatını azaltma (kesinti) hakları olmamak üzere, ifayı tamamlamakla yükümlüyüz. Sipariş sahibi ifa tamamlama için bize makul bir süre tanımak durumundadır. İfa tamamlama takdiri bize ait olmak üzere kusurun giderilmesi (sonradan düzeltme işlemi) ya da yeni bir malın teslimatı yoluyla gerçekleşebilir. Kusurun giderilmesi ile ilgili gerekli harcamaları, sözleşme konusu ifa yerinden başka bir yerde bulunduğu için harcama tutarı yükselmemek kaydıyla, biz üstleniriz. Kusur giderme başarısız kalırsa sipariş sahibi bize devam düzeltmesi ya da ikame teslimatı için makul bir süre tanıyacaktır. Ek ifa tamamlama da başarısız kalırsa sipariş sahibi kendi tercihine bağlı olarak alım fiyatının azaltılmasını (kesinti) talep edebilir ya da sözleşmeden caydığını beyan edebilir. Sözleşme konusu nedeniyle ek düzeltme girişimleri makul değilse ve sipariş sahibi için tahammül edilebilir değilse sonradan düzeltme işlemi ikinci başarısız girişim ile beraber başarısız kalmış sayılır. Kusurdan dolayı aşağıdaki şartlarla hasar tazminatı taleplerini sipariş sahibi ancak sonradan ifa başarısızlığa uğradıysa öne sürebilir. Sipariş sahibinin aşağıdaki şartlarla daha ileri hasar tazminatı talepleri öne sürme hakkı bundan etkilenmez.

6.3  İkinci el makineler için her türlü maddi kusur mali sorumluluğu hükümsüzdür

6.4 Sipariş sahibinin garanti hakları malın sipariş sahibine teslim edilmesinden itibaren bir yılın sonunda sona erer; bunun istisnası, kusurun bizim tarafımızdan kötü niyetli bir şekilde saklanmış olmasıdır; böyle bir durumda yasal düzenlemeler geçerlidir.

6.5 Yukarıdaki ve aşağıdaki mali sorumluluk sınırlamalarından bağımsız olarak yasal hükümler uyarınca, bizim, yasal temsilcilerimizin veya ifa yardımcılarımızın ihmalden ya da taammüden yükümlülük ihlalinden kaynaklanan can, beden ve sağlık hasarlarından ve ayrıca ürün sorumluluk yasası uyarınca mali sorumluluk kapsamında bulunan hasarlardan sorumluyuz. 1. cümle kapsamına girmeyen ve taammüden ya da ağır ihmal sonucu sözleşme ihlallerinden ve bizim, yasal temsilcilerimizin veya ifa yardımcılarımızın kötü niyetinden kaynaklanan hasarlar için yasal hükümlerde belirtilen şekilde sorumluyuz. Ancak böyle bir durumda, biz, yasal temsilcilerimiz veya ifa yardımcılarımız taammüden böyle hareket etmiş olmadığı sürece önceden tahmin edilebilir, tipik olarak meydana gelen hasarlarla sınırlıdır.

Daha ileri bir hasar tazminatı sorumluluğu, özel olarak da mali zarar sorumluluğu hükümsüzdür.

7. Mülkiyeti muhafaza kaydı

7.1 Sipariş sahibi karşısında şimdi ve gelecekte hak sahibi olacağımız tüm alacakların cari hesaptan tüm bakiye alacakları dahil ifa edilmesine kadar teslim edilen mal (mülkiyeti muhafaza edilen mal) bizim mülkiyetimizde kalır. Sipariş sahibinin sözleşmeye aykırı davranması, örn. ödemede temerrüde düşmesi halinde, önceden makul bir süre tanıdıktan sonra mülkiyeti muhafaza edilen malı geri alma hakkına sahibiz. Mülkiyeti muhafaza edilen malı geri alırsak bu durum sözleşmeden bir cayma teşkil eder. Mülkiyeti muhafaza edilen malı haczetmemiz halinde bu sözleşmeden bir caymadır. Mülkiyeti muhafaza edilen malı geri aldıktan sonra nakde dönüştürme hakkımız vardır. Nakde dönüştürme giderleri için makul bir tutar düşüldükten sonra nakde dönüştürme geliri sipariş sahibinin borçlu olduğu tutarlara mahsup edilecektir.

7.2 Sipariş sahibi mülkiyeti muhafaza edilen malı özenli bir şekilde muhafaza edecek ve onu yangın, su basma ve hırsızlık hasarlarına karşı yeni değeri üzerinden yeterli bir şekilde sigortalayacaktır. Gerekli olan bakım ve muayene işleri sipariş sahibi masrafları kendine ait olmak üzere zamanında gerçekleştirilecektir.

7.3 Sipariş sahibi, ödemede temerrüde düşmedikçe mülkiyeti muhafaza edilen malı usule uygun olarak ticari tedavül içerisinde satma ve/veya kullanma hakkına sahiptir. Rehin etme veya teminat olarak başkalarına devir işlemleri yapılamaz. Başkalarına satıştan veya başka bir hukuki nedenle (sigorta, izinsiz eylem) mülkiyeti muhafaza edilen mal ile ilgili oluşan alacaklar (cari hesaptan tüm bakiye alacakları dahil) sipariş sahibi tarafından şimdiden teminat amaçlı olarak tamamen bize devredilir; işbu devri kabul ederiz. Sipariş sahibini kabili rücu olarak, bize devrettiği alacakları kendi adına ve onun hesabına tahsil etmeye yetkili kılmaktayız. Sipariş sahibi ödeme yükümlülüklerini usule uygun yerine getirmediğinde tahsil yetkisinden herhangi bir zaman cayabiliriz (rücu edebiliriz). Sipariş sahibi bu alacağı ayrıca, sipariş sahibi karşısında bizim alacaklarımız var olmaya devam ettiği sürece faktör vekilini alacaklar tutarındaki karşılığı doğrudan bize yansıtmakla yükümlü kılmadıkça, faktoring yoluyla alacak tahsili amacıyla da alacağın devri yetkisine sahip değildir.

7.4 Mülkiyeti muhafaza edilen malın sipariş sahibi tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her durumda bizim için yapılmış olur. Mülkiyeti muhafaza edilen mal bize ait olmayan başka nesnelerle birlikte işlenmediyse, yeni eşya üzerinde mülkiyeti muhafaza edilen malın değerinin (KDV dahil fatura son tutarı) işlenme esnasında diğer işlenen nesnelerin değerine oranında iştirak mülkiyetine sahip oluruz. İşlenme yoluyla ortaya çıkan yeni nesne için mülkiyeti muhafaza edilen mal aynı geçerlidir. Mülkiyeti muhafaza edilen malın bize ait olmayan başka şeylerle ayrılamaz bir şekilde karışması halinde yeni şey üzerinde, mülkiyeti muhafaza edilen malın karıştırma esnasındaki değeri (KDV dahil fatura son tutarı) ile karıştırılan diğer şeylerin değerlerini oranında iştirak mülkiyeti sahibi oluruz. Sipariş sahibinin nesnesi karıştırma sonucunda esas şey olarak görülmekteyse sipariş sahibi ve biz, bu durumda sipariş sahibinin bu nesne üzerinde bize değer oranında iştirak mülkiyeti devredeceği konusunda anlaşmaya vardık; işbu devri kabul ederiz. Bu şekilde bir nesne üzerinde oluşan tek veya iştirak mülkiyetini sipariş sahibi bizim için muhafaza edecektir.

7.5 Üçüncü kişilerin mülkiyeti muhafaza edilen mala erişimleri, özel olarak da hacizlerinde, sipariş sahibi onların dikkatini bizim mülkiyet hakkımıza çekecek ve mülkiyet haklarımızı savunabilmemiz için derhal bize haber verecektir. Üçüncü kişi bu bağlamda bizim için meydana gelen mahkeme masraflarını ve mahkeme dışı giderleri tazmin edebilecek durumda değilse, bundan sipariş sahibi sorumludur.

8. İfa yeri, yetkili mahkeme, uygulanacak hukuk

8.1 Teslimatlar ve ödemeler (çek ve senet davaları dahil) için ifa yeri ve biz ve sipariş sahibi arasında biz ve onun arasında akdedilen satın alma sözleşmelerinden doğan her türlü ihtilaf için yetkili mahkeme bizim şirket merkezimizin bulunduğu bölgenin mahkemeleridir. Ancak sipariş sahibine karşı onun ikamet ve/veya iş merkezi adresinin bulunduğu bölgede de dava açma hakkımız vardır.

8.2 Sözleşme tarafları arasındaki ilişkiler yalnızca Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan hukuka göre düzenlenir. Milletler Arası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Viyana Anlaşması (CISG) geçerli değildir. Alman hukuku sözleşme ilişkisi için yabancı hukukuna göndermede bulunmaktaysa, taraflar yasal olarak mümkün olmak kaydıyla böyle bir göndermeyi hükümsüz kılarlar. Taraflar –yasal olarak mümkün olduğu ölçüde– yalnızca Alman hukukunun düzenlemelerine bağlı olmak istemektedirler.

8.3 Sözleşme ilişkisi için işbu Satış ve Teslimat Şartlarının sadece Almanca metni hukuken bağlayıcıdır.

8.4 İşbu Satış ve Teslimat Şartlarının bir veya bazı bölümleri geçersiz veya uygulanamaz ise veya geçersiz veya uygulanamaz hale gelecek olursa, geri kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez. Sözleşme tarafları geçersiz ya da uygulanamaz hükmün yerine, işbu Satış ve Teslimat Şartlarının amaçlarına ekonomik olarak mümkün olduğu kadar uygun olan geçerli veya uygulanabilir bir hüküm geçireceklerdir.

Hotline
+90 (0) 212 465 22 24

Baumaschinen Fink, Fink Group'un bir üyesidir.

Dünyada servis

FINK REKLAM FİLMİNİ İZLEYİN